Sunday, 10 July 2011

केस (भाग २ )

शनिवारची प्रसन्न सकाळ :

 'अरे किती हलतोस वायू...जरा शांत बस ना , नाहीतर हेअर-कलर नीट बसणार नाही हां..आधीच सांगून ठेवते '
'ओके बॉस ! पण बायको ब्युटिशिअन असल्याचा हा फायदा आहे , घरीच केस काळे करू शकतो आणि तोंड सुद्धा. हाहाहाहा ' वायू फुल फॉर्मात होता. 
'चूप रे फाजीलपणा करू नकोस' सायली वैतागली.
'पण खरं सांगू का ? हे असे रेश्मासारखे दाट पांढरे शुभ्र केस पण तुला छानच दिसतायत...कसे काय तुझे केस तीन महिन्यांत एवढे बदले यार '?
वायू गूढपणे हसला , 'हम्म्म पांढरे असले म्हणून काय झालं , मस्त आहेत ना ? "पिकोत पण टिकोत" !!! 

वायुने सायलीला जवळ घेतलं आणि आकाशाकडे बघत तो हळूच पुटपुटला,
"thank  you दादा" !!!-नील आर्ते

1 comment: