Saturday, 11 June 2011

लूक अलाईक्स

च्यायला तुम्ही नोटीस केलंय ?

युवराज सिंघ अभिषेक बच्चन सारखा दिसतो (जरा जास्त चमको )
झरीन खान कत्रिना सारखी (पण जास्त रसरशीत ),
असीन एव्हा लोंगोरिया सारखी (जरा यंगर)

तुम्ही कोणासारखे दिसता :)???

-नील 

No comments:

Post a Comment