Monday, 29 December 2014

मॉडर्न उखाणे: २

-----------------------------------
ज्ञानोबाची राइड मी झाले रे रक्त-बम्बाळ… 
तुझ्या 'पिंकी' बाळाला बायो जरा सम्भाळ!  
-----------------------------------

हे काय?
(कमेंट-मध्ये उत्तर द्या)


5 comments: