Tuesday, 6 November 2012

गर्ल-टॉक

शी बाई, पतियाळा, सेमी-पतियाळा, मॅजेन्टा, वांगी-कलर, तुळशी-बाग, लक्ष्मी-रोड, चकल्यांच तयार पीठ.....

अकाउन्ट्स डिपार्ट्मेन्ट्च्या "अबव्ह ३५ + ऑल महिला वर्ग" क्युबिकल्स मधून असले रॅन्डम शब्द आज सकाळपासून माझ्या कानांवर आदळतायत...
आणि शर्टाच्या आतल्या बनियनच्या आतल्या केसाळ छातीच्या आतल्या बरगड्यांच्या आतल्या कॉलेस्टरॉलच्या आतल्या ह्र्दयाच्या आत-आत खोल कुठे तरी छान  वाटतंय.

Diwali is in the air :)

-नील आर्ते


2 comments: