Saturday 22 January 2011

13 वी रास

म्हणे तेरावी रास ..अरे राशीन्चेच करा तेरावं
ग्रहांना घाबरून जगावं की ताठ मानेने मरावं

"बेजान" चक्रम ज्योतिष्याकडे माझं भविष्य ठरावं
की टाकावेत फासे बेदरकार
आणि मग जिंकावं किंवा हरावं

राशी-बीशी बरया असतात तिच्याशी first time बोलायला
घट्ट मिटल्या ओठांतून मैत्रीचे दरवाजे खोलायला ;)

पण जास्त त्यांना चढवू नये ..
Excuses नी ऊर बडवू नये

तुमचे भविष्य तुमच्या हाती हे तर मुतारीत पण शिकवतात
का मग सगळे भोंदू january त पकवतात ?

जास्तच लिहिले जरा थोडं अशुद्ध पण असणार
पण माझ्याच चुका त्या..तिथं numerologist नसणार

-नील