Wednesday, 31 August 2011

किरण येले यांची अप्रतिम कविता : "सुरमई" (मौज दिवाळी अंक 2010)

तुम्हाला सुरमई माहित आहे का ?
बरोब्बर !
चवदार रसरशीत सुरमई कुणाला माहित नाही ?
पण तुम्ही सुरमईविषयी आणखी काही सांगू शकाल ?
अरे तुम्हाला तर सगळंच माहिती आहे :
तिची चमचमती त्वचा ,
तिचं ताजेपण ओळखण्याची कला,
तिची महागलेली किंमत...
सगळंच.
आता आणखी विचारलं तर तुम्ही सांगालही :
तिला काय केलं म्हणजे ती जास्त चवदार होते ते ,
तिला एखाद्या पार्टीत सर्व्ह करताना कसं सजवावं ते .
किंवा तिला खाण्यापूर्वी कसं मुरवत ठेवावं ते.

पण माफ करा ,
तुम्हाला सुरमईविषयी सगळंच माहित आहे 
असं तुम्हाला वाटत असेल तर ते साफ चूक आहे :
तुम्हाला सुरमईच समुद्रातलं सळसळण माहित नाही ,
तुम्हाला सुरमईला काय आवडतं ते माहित नाही ,
तुम्हाला सुरमई आतल्या आत काय विचार करत असते ते माहित नाही ,
आणि जाळ्यात सापडल्यावर सुरमईची होणारी उलाघाल तर तुम्हाला नक्कीच माहित नाही !

एक सांगतो ,
रागावू नका :
तुम्हाला खरं तर सुरमईची फक्त चव माहीत आहे ,
सुरमई नाही .

आणि जे सुरमईच्या बाबतीत 
तेच-
अगदी 
तेच-
बाईच्याही 


-किरण येले 


Thursday, 25 August 2011

साठे सर

 पूर्व पार्ल्यातील पोह्यांना (स्विमिंग शौकिनांना :) साठे सर माहिती नाहीत असं होऊच शकत नाही. सर जवळ जवळ पन्नास वर्ष स्विमिंग शिकवतायत , पण अजूनही उत्साह तेवढाच दांडगा.माझी त्यांची ओळख तशी अलीकडली , चार वर्षांची !

 तो पण एक किस्साच , मी थोडा फार हौशी डाईव्हर .....एक दिवस माझ्या मनानं घेतलं पूलच्या सर्वात उंच मजल्यावरून हेड फर्स्ट सूर मारायला शिकायचं. पण अडचणी  बऱ्याच होत्या : आधीच मी मित्रांमध्ये "कडक-सिंग" म्हणून बदनाम , त्यात मार्गदर्शनाच्या नावानी बोंब ! मी हळू हळू १ मीटर , ३ मीटर , ५ मीटर, ७.५ वरून चुकत माकत थोडी फार डाईव्ह बसवली आता  बाकी फक्त Top फ्लोअर : १० मीटर !
 पण सालं १० मीटरवर गेलं की डोकच काम नाय करायचं , गोट्या फीट !
तरीसुद्धा डेअरिंग करून मारल्या उड्या , पण व्हायचं काय की उंचावरून खाली डोकं वर पाय असा आलो की फोर्सने माझं डोकं आणि पाय पाण्याच्या पातळीला समांतर व्हायचे आणि मी पाण्यात साटकन पाठीवर आपटायचो !
  काही केल्या हा प्रॉब्लेम काही सुटेना , नैराश्याचं मळभ दाटून यायला लागलं , वाटू लागलं की आपण कडक-सिंग होतो आणि कडक-सिंगच रहाणार !
कोणीतरी सांगितलं की पार्ल्याच्या प्रबोधनकार ठाकरे स्विमिंग पूलवर साठे सर असतात ते कदाचित तुला गाईड करतील .

 झाले मी पार्ल्याच्या प्रबोधनकार ठाकरे पूलवर थडकलो आणि आपल्याला बघताच क्षणी माणूस आवडून गेला:
वय वर्ष सत्तरच्या आसपास , एके काळी "य" स्विमिंग केल्याची साक्ष देणारे मजबूत खांदे , पण बांधा खरंतर कमी उंचीच्या मुष्टी-योद्ध्याशी जवळीक सांगणारा, उन्हात मनसोक्त पोहल्याने रापलेला मुळचा गोरा रंग आणि चेहऱ्यावर एकाच वेळी श्रीराम लागून्सारखं देखणेपण आणि बाळासारखे निर्व्याज भाव !

 त्यांना मी माझा प्रॉब्लेम सांगितला आणि ते सटकन उत्तरले ,"अरे म्हणजे तू ओव्हर जातोयस , बहुतेक लोक जास्त उंचीवरून अंडर जातात तू ओव्हर जातोयस".
माझी झापडं काहीच न कळल्यानं उघडी ...मग त्यांनी मला अंडर आणि ओव्हर म्हणजे काय ते सोप्प्या भाषेत समजावून दिलं.
"काळजी करू नको उद्या सकाळी ८ वाजता पूलवर ये आपण बसवू तुझी डाईव्ह".
 दुसऱ्या दिवशी माझ्या आधी ते पूलवर हजर ! मी चुकत माकत जंगली पद्धतीने शिकलेलं सगळं त्यांनी आधी unlearn करायला लावलं. tuck , pike इत्यादी डाईव्हचे प्रकार समजावून सांगितले. 
आम्ही परत अगदी साध्या डेकपासून श्री गणेशा चालू केला आणि माझी डाईव्ह हळूहळू बसू लागली.

 त्यांच्या पोतडीत छोट्या छोट्या फार छान युक्त्या असतात. उदाहरणार्थ :
जी डाईव्ह मी ७.५  मीटर वरून ठीकठाक मारायचो तीच डाईव्ह शेवटच्या १० मीटरवरून मारताना मात्र फाटायची. खरं तर दोन्ही फ्लोअरमध्ये फार तर ८ फुटांच अंतर पण डोक्यात psychological block बसलेला. साठे सरांची आयडीआ : "अरे आपण मध्ये आणखी एक लेवल टाकू , .७.५ मीटरवर एक स्टूल ठेवू. तेवढेच २ - २.५ फूट वाढतील ना !" तेव्हा मनोमन पटलं की हा माणूस जीनियस आहे !
एकंदरीतच गोष्टी हडेलहप्पी पद्धतीने करण्यापेक्षा , स्टेप बाय स्टेप शास्त्र-शुद्ध पद्धतीने करण्यावर भर!

खरं तर ते आता  कागदोपत्री रिटायर्ड झालेले पण रोज संध्याकाळी आणि बरेचदा सकाळीसुद्धा त्यांची पूलवर फेरी असते.खासकरून एप्रिलमधल्या चिल्ल्या-पिल्ल्यांच्या उन्हाळी स्विमिंग वर्गात त्यांची नजर घारीसारखी फिरत असते. रंगीबेरंगी चड्डी घातलेलं चेहऱ्यावर रडावे भाव असलेलं चिमणं पाखरू ते अलगद वेचून बाजूला काढतात आणि मग चालू होतो त्या पाखराचा स्पेशल क्लास ...'मार हात - मार पाय ...' साठे सर त्या बच्चूला चिथावत त्याच्याबरोबर काठाने धावतात तेव्हा त्याच्या अंगात काहीतरी संचारलेल असतं , डोळे चमकत असतात आणि मग त्यांना राहवत नाही ते झटकन कपडे काढतात आणि पाण्यात उडी ठोकतात.

 अशी हजारो पोरं त्यांच्या हाताखाली तयार झालीयत . आता तर त्यांचे विद्यार्थी जगभर विखुरलेत आणि ते त्यांना कुठून कुठून स्विमिंगवरची परदेशी मासिकं ,सी.डी. ज असं काय काय पाठवत असतात.
आता तर साठे सरांच्या हाती इंटरनेटच आयुध आलंय आणि ते टीन-एजरला लाजवणाऱ्या उत्साहाने माहिती गोळा करायला वापरतात.

पूर्व पार्ल्यात हनुमान रोड वर , दत्त रामानंद सोसायटीत त्यांची लहानशी सुबक मठी आहे , तिकडे ते स्वीमिन्गच्या नशेत एकटेच रहातात. माझा कधी मूड ऑफ असला की मी हटकून त्यांना भेटायला जातो ...त्यांचं ते स्विमिंगवरचं धबधबा बोलणं ऐकलं की सारं नैराश्य पार पळून जातं :)

या जिनिअसला आपला सलाम !

-नील आर्ते

Saturday, 13 August 2011

पुण्यातील सुंदरींचे काही अफलातून प्रकार:

५."आय. टी." सुंदरी: सुंदर फिटिंगचा फॉर्मल top , trousers ! एका खांद्याला झकास पर्स आणि दुसऱ्या खांद्यावर laptop bag !

आढळण्याची ठिकाणे :  मुंबई किंवा पुणे शिवनेरी बस Stand : शुक्रवार संध्याकाळी ६ ते ९ !
पण बस stand वर त्यांच्याबरोबर हमखास एक आय. टी. मित्र / कलीग / वन वे आशिक असतो आणि तो नेहमी त्यांच्यापेक्षा बुटका असतो :)

-सुंदरी सिरीज समाप्त (निदान सध्यापुरती :))
-नील आर्ते

Wednesday, 10 August 2011

पुण्यातील सुंदरींचे काही अफलातून प्रकार:

४."सर्किट" सुंदरी: आपल्याकडे देवानं काय ठेवा दिलाय , आपण केवढ्या सुंदर आहोत इ. इ. गोष्टींची बिल्कुल जाणीव नसलेला हा प्रकार ..
चुकीचा हेअर-कट , इल फिटिंग जीन्स , मळके शूज आणि शून्य मेक-अप !
पण या सगळ्यातून तरारून येणारा हट्टी फुलासारखा देखणेपणा !!
यांचं ९८ टक्के वेळा मुलींपेक्षा मुलांशी झकास जमतं , 
toilet ला चक्क जोडीदारीण न घेता एकटा जाणारा हा स्त्री वर्गातील दुर्मिळ उप-प्रकार.


आढळण्याची ठिकाणे : खदखदून हसणाऱ्या पोरांच्या ऑल दांडेकर ग्रुपच्या केंद्रभागी बहुधा सर्किट सुंदरी सापडते , प्रभात रोड वरची Film Institute , University ची library अशा जरा "डीप" आणि intelctual ठिकाणी पण सापडू शकतात.


उद्या: लीनाच्या खास आग्रहावरून "आय. टी. " सुंदरी

Monday, 8 August 2011

पुण्यातील सुंदरींचे काही अफलातून प्रकार:

3."नोज-रिंग" सुंदरी: डोळ्यात काजळ , चेहेऱ्यावर रागीट भाव आणि  अर्थातच नाकात रिंग .
हे नोज रिंग आणि रागीट चेहेर्याचं काय नातं आहे सालं माहीत नाही.
मला सांगा तुम्ही कधी तरी नोज रिंग सुंदरी हसताना बघितलीय ? मी तर नाही ..नाय नो नेव्हर !!!
खर तर एकदा MCdonald's मध्ये एक नो. रीं. सुं. तोंड उघडून हसतेय असं वाटत होतं पण तितक्यात तिनं विचकलेल्या तोंडात हात घालून दाढेत अडकलेला चिकनचा तुकडा काढला ..आणि हसरी नो. रीं. सुं. बघायचा तो पण चान्स गेला !
पण खरं तर तो रागीटपणा त्यांच्या चार्ममध्ये भरच घालतो !


कपडे: काळा टी शर्ट किंवा कुर्ता आणि जीन्स 
आढळण्याची ठिकाणे : बहुधा कॉल-सेन्टर्सचे स्मोकिंग झोन्स. 


उद्या: "सर्किट" सुंदरी

Sunday, 7 August 2011

पुण्यातील सुंदरींचे काही अफलातून प्रकार:

२."बहुतेक" सुंदरी: या बहुतेक करून सुंदर असाव्यात असा दाट संशय येतो पण खात्री करणे  अवघड.
कारण हातात कोपरापर्यंत कापडी ग्लोव्ज....मुळातल्या ढासू top वर घातलेला प्रिंटेड पातळ apron , आणि चेहेराभर गुंडाळलेला डाकू स्टाईल स्कार्फ !
थोडक्यात काय तर डोळे सोडून बाकी सगळं सस्पेन्समध्ये....पण पाणीदार रेखीव डोळे मात्र तो सस्पेन्स सुंदर असल्याचं प्रॉमिस देणारे :)

उद्या: "नोज-रिंग" सुंदरी

Saturday, 6 August 2011

पुण्यातील सुंदरींचे काही अफलातून प्रकार:

१."कायनेटिक" सुंदरी: या कायनेटिक / डीओ / अक्टीव्हा वर स्वार होऊन सुर्रकन इकडून तिकडे जाताना दिसतात. 
झक्कास ट्रेंडी top , वाऱ्यावर उडू नये म्हणून बांधलेले केस आणि भला मोठ्ठा गॉगल 
आढळण्याची ठिकाणे:
फर्ग्युसन कॉलेज रोड , कल्याणी नगर , औंध इन जनरल पुण्यातील हरियाली एरिया ;)

उद्या: "बहुतेक" सुंदरी