Monday, 14 August 2023

(देह-फुलं: ७) लँडींग

त्यानं तिच्या बुझम्समध्ये डोकं घुसळलं. 

डोकं दाबत दाबत आणखी आत आत जाऊ दिलं. 

तिनं आळसावलेले डोळे उघडत ऊं ऊं SSS करत फारसं एन्करेजमेंट नसलं तरी विरोध नक्कीच नसल्याचा सिग्नल देत त्याला एक पापी घेऊ दिली. 

त्यानं तिच्या सुती जुनाट अशक्य कम्फर्टेबल पजामात मागून हात घालत हलकेच दाबलं आणि तो पुटपुटला... 

चांद्रयान पण असंच लँड होऊ देत यार!

मऊ मऊ सॉफ्ट सॉफ्ट!!