Saturday, 10 October 2015

रंगे-कान

फार फार दूरच्या गॅलक्सीवर एक आटपाट ग्रहावर एका चिमुकल्या राज्यात :

------------------------------------------------------------
वेळ:
नुकतीच नवे महाराज गादीवर आल्याची
स्थळ:
महाराजांचा खलबतखाना

प्रधानजी:
महाराज तुम्हाला काँग्रॅट्स हं सत्ता मिळाल्याबद्दल.

महाराज:
प्रधानजी तुम्हाला सुद्धा काँग्रॅट्स… खरं तर कोणी "काँग्रॅट्स" केलं की आम्हाला खिक्कन हसूच येतं
द्या टाळी!

प्रधानजी (तत्परतेनं टाळी देत):
हाहा महाराज तुमचा सेन्स ऑफ ह्युमर म्हणजे ना…

महाराज:
बरं भंकस पुरे आत्ता कामाला लागायला हवं.
मला सांगा आत्ता जनतेपुढे काय काय अडचणी आहेत?

प्रधानजी:
तशा बर्याच अडचणी आहेत… हजारो… कदाचित लाखोसुद्धा…
पण मला वाटतं आपण लो हॅन्गिंग फ्रुटपासून सुरुवात करावी.

महाराज:
म्हणजे?

प्रधानजी:
म्हणजे असं काय तरी की जनतेला वाटेल की आपण कार्य हे SSS  जोमदार चालू केलं पयल्या फटक्यात.

महाराज:
मग चालवा तुमचं सुपीक डोकं.

प्रधानजी:
एक कल्पना आहे तशी…
काय्ये ना आपल्या राज्यात तशा दोन-तीन प्रमुख टोळ्या आहेत.
आणि प्रत्येक टोळीचं चिंन्ह एक एक प्राणी आहे.
ती ती टोळी त्या त्या प्राण्याला भारी मानते.
पण दुसऱ्या टोळया मात्र बिंधास त्या पवित्र प्राण्याला मारून खातात नं काय.
म्हणजे आपल्या सार्वभौम राज्याच्या समता आणि बंधूभावाला धोकाच की हा.
तर मी काय म्हणतो हे जे जे पवित्र प्राणी उर्फ प.प्रा. आहेत ना त्यांना खाण्यावर आपण बंदी टाकूया.
म्हणजे सगळ्या टोळ्या खूष नं काय!

महाराज:
बेष्ट आयडिया… फिरवा द्वाही सगळीकडे!
------------------------------------------------------------